Làm gì với người ghét mình

blog-peacegul-girlHôm nay có một chị bạn thân nói với tôi rằng có vài người trong cộng đồng của tôi rất ghét tôi.

Tôi cười và nói với chị ấy rằng: “Đến cái cây sống lành như thế, chẳng làm hại ai mà còn có sâu bệnh phá hoại, nữa là con người!”

Chị ấy nói rằng tôi phải cẩn thận, và nếu muốn chị ấy sẽ cho tôi biết tên một vài người đang ghét cay ghét đắng tôi. Và tôi cần nhanh chóng hành động để loại họ khỏi nơi đó.

Tôi nói với chị ấy rằng: “Triệt hại một người ghét mình thì sẽ có kẻ thứ hai. Cả đời cây sẽ luôn có sâu bệnh, nhưng thay vì lo lắng, cây tập trung để vươn cao hết sức có thể! Con người là động vật bậc cao sao lại không được như cây?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *